Ge din gåva

Vårt nyhetsbrev

Stipendier

Insamlingsstiftelsen FTM-Mission Skandinavien, People to People International är en allkristen insamlingsstiftelse utan religiös eller politisk bindning. Stiftelsens inriktning är att på olika sätt hjälpa och bistå församlingar, organisationer och enskilda genom humanitära och sociala insatser. Samt att bistå församlingar och enskilda kristna att växa i sin personliga tro på Gud. Stiftelsen grundades 1984 av Oliver och Ulla Lindberg och har sitt säte i Tranås. Stiftelsens huvudsakliga arbetsområde är Östeuropa.

Stipendier

Stiftelsen har uteslutande sin verksamhet i de länder som utgör stiftelsens arbetsområde. Stiftelsen bedriver ingen missionerande verksamhet i Skandinavien, bortsett besök i församlingar, kyrkor och andra intresserade sammanslutningar vilka önskar information om stiftelsens arbete. Mot denna bakgrund har vi ingen möjlighet att dela ut stipendier till enskilda, som önskar göra missionsinsater i Sverige eller andra länder, stiftelsens arbete utgörs i sin helhet av olika humanitära, sociala och evangeliska missionsinsatser i länder där stiftelsen är verksam.